Drukuj

O firmie

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Będzinie jest Spółką Gminy Będzin, która powstała w 2001 roku.Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002882. Głównym profilem naszej działalności jest zarządzanie nieruchomościami.

W ramach wykonywanej działalności prowadzimy:

  • Administrowanie budynkami stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy
  • Nadzór nad ciągłością i jakością dostaw mediów (gaz, woda, odbiór nieczystości itp.) oraz ich rozliczenie
  • Windykacja należności czynszowych z lokali mieszkalnych i użytkowych
  • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym prowadzenie prac remontowo-budowlanych
  • Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na eksploatację, konserwację i remonty administrowanych zasobów
  • Realizacja remontów bieżących, kapitalnych i modernizacji budynków i obiektów, w tym zwłaszcza przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie i przeprowadzanie przetargów w celu wyboru wykonawcy, nadzór nad realizacją remontów i modernizacji oraz odbiór wykonanych prac
  • Obniżenie kosztów utrzymania budynku, indywidualne traktowanie potrzeb i możliwości poszczególnych wspólnot
  • Realny wpływ współwłaścicieli na zarządzanie ich nieruchomością
  • Fachowe doradztwo
  • Innych usług dozwolonych przepisami Ustawy o gospodarce komunalnej

Kontakt

mapka

MZBM Będzin
ul. Krakowska 16,
42-500 Będzin, PL.

Tel.: +48 (32) 775-81-31, 775-81-32
Fax.: +48 (32) 775-81-37