Informator Petenta


 Art 59 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. u. 2022, poz. 1967 z późn. zm.)

Pobierz


 Ceny ciepła - dot. kontenerowych gazowych kotłowni Broniewskiego 6, Kasprzaka 1 i Migowej 28

Pobierz


 Ceny ciepła - dot. kontenerowych gazowych kotłowni Broniewskiego 6, Kasprzaka 1 i Migowej 28 - STYCZEŃ 2023

Pobierz