Przetargi 2014

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu 32 775-81-31  wew.35
lub email: zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl

Od roku 2011. ogłoszenia publikowanę sa w formacie plików Adobe Reader PDF.
Do otworzenia wczesniejszych specyfikacji wymagany jest program,
WinZip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.

Zamówienie: ZP/4A

Data rozpoczęcia: 05.12.2014

Termin składania ofert upływa: 15.12.2014 godzina: 09:45

Opis: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP/3A

Data rozpoczęcia: 04.07.2014

Termin składania ofert upływa: 24.07.2014 godzina: 09:45

Opis: Renowacja ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ocieplenie ściany bocznej (elewacja wschodnia), przebudowa i wyburzenie części pomieszczeń gospodarczych, remont balkonów na elewacji frontowej (północnej), wymiana części stolarki zewnętrznej oraz przebudowa nawierzchni placu.

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP/2A

Data rozpoczęcia: 11.06.2014

Termin składania ofert upływa: 26.06.2014 godzina: 09:45

Opis: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego z częściową wymianą stolarki oraz robotami towarzyszącymi.
Lokalizacja: Będzin, ul. Świerczewskiego 13.

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP/1A

Data rozpoczęcia: 23.05.2014

Termin składania ofert upływa: 09.06.2014 godzina: 09:45

Opis: Renowacja elewacji budynku frontowego, mieszkalnego, wielorodzinnego, z częściową wymianą stolarki, wymianą balkonów na balkony systemowe, podwieszane do elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.
Lokalizacja: Będzin, ul. Modrzejowska 87.

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZPpp-3a

Data rozpoczęcia: 14.03.2014

Termin składania ofert upływa: 24.03.2014 godzina: 15:00

Opis: Sukcesywną, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie.

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZPpp-2A

Data rozpoczęcia: 10.03.2014

Termin składania ofert upływa: 17.03.2014 godzina: 15:00

Opis: Sukcesywną, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, dostawę środków czyszczących  oraz  przyborów  do  utrzymania czystości.

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZPpp-1A

Data rozpoczęcia: 29.01.2014

Termin składania ofert upływa: 10.02.2014 godzina: 9:45

Opis: CPV: 98.34.11.40-8 - usługi dozorowania;
90.91.00.00-9 - usługi sprzątania;
90.61.00.00-6 - usługi sprzątania i zamiatania ulic)

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik: