Przetargi 2015

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu 32 775-81-31  wew.35
lub email: zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl

Od roku 2011. ogłoszenia publikowanę sa w formacie plików Adobe Reader PDF.
Do otworzenia wczesniejszych specyfikacji wymagany jest program,
WinZip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.

Zamówienie: ZP/2A

Data rozpoczęcia: 15.07.2015

Termin składania ofert upływa: 30.07.2015 godzina: 09:45

Opis: 
Zadanie Nr 1
Renowacja części elewacji wschodniej, południowej i północnej (brama), ocieplenie oraz przebudowa pozostałych ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu nad przejazdem, wymiana części stolarki zewnętrznej, rozbiórka budynku gospodarczego.
Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 8 w Będzinie.
Zadanie Nr 2
Ocieplenie i przebudowa ścian zewnętrznych budynku frontowego i oficyn, remont dachów, remont i przebudowa budynków gospodarczych, remont balkonów oraz wymiana części stolarki zewnętrznej.
Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 16 w Będzinie.
Zadanie Nr 3
Renowacja ściany południowej, renowacja i przebudowa ściany zachodniej,
ocieplenie i przebudowa pozostałych ścian zewnętrznych, remont balkonu i podestów oraz wymiana części stolarki zewnętrznej.
Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Czeladzkiej 10 w Będzinie.

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP/1A

Data rozpoczęcia: 30.06.2015

Termin składania ofert upływa: 15.07.2015 godzina: 09:45

Opis: 
Zadanie Nr 1
Renowacja elewacji południowej (oficyna prawa i oficyna tylna),  wschodniej
(oficyna tylna), ocieplenie elewacji północnej (oficyna prawa i tylna)) oraz
przebudowa elewacji polegająca na wymianie balkonów i wymianie  części
stolarki zewnętrznej budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Będzinie przy
ul. Małachowskiego 42.
Zadanie Nr 2
Ocieplenie ściany zachodniej budynku frontowego, renowacja i przebudowa
pozostałych ścian budynku frontowego i oficyny, remont balkonów oraz wymiana
części stolarki okiennej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Będzinie
przy Alei Kołłątaja 34.

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik: