Przetargi 2017

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu 32 775-81-31  wew.35
lub email: zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl

Od roku 2011. ogłoszenia publikowanę sa w formacie plików Adobe Reader PDF.
Do otworzenia wczesniejszych specyfikacji wymagany jest program,
WinZip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.


PLAN POSTĘPOWAŃ (20.01.2017r.)

Zamówienie: ZP-1A

Data rozpoczęcia: 27.04.2017

Termin składania ofert upływa: 22.05.2017 godzina: 9:45

Opis: Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP-2A

Data rozpoczęcia: 19.06.2017

Termin składania ofert upływa: 05.07.2017 godzina: 9:45

Opis: Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZPpp-13A

Data rozpoczęcia: 14.12.2017

Termin składania ofert upływa: 20.12.2017 godzina: 10:00

Opis: Sukcesywna, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie w okresie 02.01.2018r. ÷ 31.12.2018r

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZPpp-14A

Data rozpoczęcia: 15.12.2017

Termin składania ofert upływa: 21.12.2017 godzina: 9:00

Opis: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni zlokalizowanych w Będzinie w budynkach:
- Krakowska 16 (dla potrzeb centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym).
- Sienkiewicza 31B (dla potrzeb centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym i ciepłej wody użytkowej w sezonie i poza sezonem grzewczym).
- Sienkiewicza 31C (dla potrzeb centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym i ciepłej wody użytkowej w sezonie i poza sezonem grzewczym).

Planowane zapotrzebowanie oleju opałowego w okresie trwania umowy ~ 50,00 m3

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZPpp-15A

Data rozpoczęcia: 15.12.2017

Termin składania ofert upływa: 27.12.2017 godzina: 10:00

Przedmiot zamówienia: Usługi dozorowania i sprzątania
Zadanie Nr 1
Dozorowanie i utrzymanie w ciągłej czystości codziennie, tj. w dni robocze, wolne od pracy i w święta w godzinach 06:00 ÷ 21:00 toalet publicznych zlokalizowanych w budynku dworca PKP przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Będzinie.
Zadanie Nr 2
a. Utrzymanie w ciągłej czystości, codziennie, tj. w dni robocze, wolne od pracy i w święta w godzinach 06:00 ÷ 21:00 ciągów komunikacyjnych (posadzki, okładziny schodowe, okładziny ścian, drzwi) w budynku Dworca PKP przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Będzinie.
b. Utrzymanie w czystości, codziennie, tj. w dni robocze, wolne od pracy i w święta chodników i terenów zielonych w obrębie Dworca PKP przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Będzinie, zarządzanych i administrowanych przez MZBM Sp. z o.o., w tym 3-krotne koszenie trawy.

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZPpp-16A

Data rozpoczęcia: 18.12.2017

Termin składania ofert upływa: 27.12.2017 godzina: 13:00

Usługi ochroniarskie dla obiektów:
Zadanie Nr 1 - siedziba MZBM Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16.
Zadanie Nr 2 - zespół mieszkalnych budynków socjalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolska wraz z przyległym terenem w obrębie ogrodzonej działki (bez budynku i terenów Noclegowni).

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Roboty budowlane: WSP-Pokoju31AB

Data rozpoczęcia: 20.01.2017

Termin składania ofert upływa: 06.02.2017

Opis: Likwidacja materiałów azbestowych

Plik zapytania do pobrania:

Wynik: