Przetargi 2018

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu 32 775-81-31  wew.35
lub email: zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl

Od roku 2011. ogłoszenia publikowanę sa w formacie plików Adobe Reader PDF.
Do otworzenia wczesniejszych specyfikacji wymagany jest program,
WinZip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.

Zamówienie: ZP-3A

Data rozpoczęcia: 05.09.2018

Termin składania ofert upływa: 13.09.2018

Opis: Leasing operacyjny fabrycznie nowych samochodów

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP-4A

Data rozpoczęcia: 25.09.2018

Termin składania ofert upływa: 03.10.2018

Opis: Dostawa - piece przenośne w ilości 42 sztuki

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP-6/2018

Data rozpoczęcia: 15.11.2018

Termin składania ofert upływa: 23.11.2018

Opis: A: „DOSTAWA – PIECE KAFLOWE KUCHENNE Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO STAŁE – szt 3”
B: „DOSTAWA – PIEC KAFLOWY POKOJOWY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO STAŁE - szt 1”

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/1A/2018

Data rozpoczęcia: 03.12.2018

Termin składania ofert upływa: 18.12.2018

Opis: Konserwacja dźwigu przy ul. Żwirki i Wigury 32a w Będzinie

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/1A/2018

Data rozpoczęcia: 03.12.2018

Termin składania ofert upływa: 18.12.2018

Opis: Konserwacja dźwigu przy ul. Żwirki i Wigury 32a w Będzinie

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/2/2018

Data rozpoczęcia: 04.12.2018

Termin składania ofert upływa: 12.12.2018

Opis: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz części wspólnych, w tym sanitariatów, zlokalizowanych w budynku siedziby Zleceniodawcy.

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/3/2018

Data rozpoczęcia: 03.12.2018

Termin składania ofert upływa: 11.12.2018

Opis: Serwisowanie zegara wieżowego, zamontowanego na budynku Dworca PKP w Będzinie

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/4/2018

Data rozpoczęcia: 05.12.2018

Termin składania ofert upływa: 13.12.2018

Opis: Sukcesywna dostawa środków czystości

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/5/2018

Data rozpoczęcia: 11.12.2018

Termin składania ofert upływa: 19.12.2018

Opis: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/6/2018

Data rozpoczęcia: 06.12.2018

Termin składania ofert upływa: 14.12.2018

Opis: Usługi ochroniarskie dla obiektów:
Zadanie Nr 1 - siedziba MZBM Sp. z o.o. w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16.
Zadanie Nr 2 - zespół mieszkalnych budynków socjalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Wolska wraz z przyległym terenem w obrębie ogrodzonej działki (bez budynku i terenów Noclegowni).

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/7/2018

Data rozpoczęcia: 06.12.2018

Termin składania ofert upływa: 14.12.2018

Opis: Usługi konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, c.o., elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/8/2018

Data rozpoczęcia: 07.12.2018

Termin składania ofert upływa: 17.12.2018

Opis: Usługa utrzymania czystości Dworca PKP

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/9/2018

Data rozpoczęcia: 10.12.2018

Termin składania ofert upływa: 18.12.2018

Opis: Sukcesywna, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie w okresie 02.01.2019 r. ÷ 31.12.2019 r.

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: W/ZP/10/2018

Data rozpoczęcia: 06.12.2018

Termin składania ofert upływa: 14.12.2018

Opis: USŁUGI KOMINIARSKIE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I WSPÓŁWŁASNOŚĆ MIASTA
BĘDZIN ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ MZBM SP. Z O.O.

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Roboty budowlane: WSP-Przyjaźni 3

Data rozpoczęcia: 02.02.2018

Termin składania ofert upływa: 19.02.2018

Opis: Likwidacja materiałów azbestowych

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Roboty budowlane: WSP-Kielecka 10

Data rozpoczęcia: 29.06.2018

Termin składania ofert upływa: 16.07.2018

Opis: Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego prz ul. Kielecka 12 w Będzinie

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Roboty budowlane: WSP-Przyjaźni 2

Data rozpoczęcia: 06.11.2018

Termin składania ofert upływa: 21.11.2018

Opis: I. „Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 2 w Będzinie.”
(ETAP I – koszty kwalifikowane – podlegające ocenie)
II. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 2 w Będzinie”.
(ETAP II – koszty niekwalifikowane – niepodlegające ocenie)

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Roboty budowlane: WSP-Przyjaźni 4

Data rozpoczęcia: 06.11.2018

Termin składania ofert upływa: 21.11.2018

Opis: I. „Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 4 w Będzinie.”
(ETAP I – koszty kwalifikowane – podlegające ocenie)
II. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 4 w Będzinie”.
(ETAP II – koszty niekwalifikowane – niepodlegające ocenie)

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Roboty budowlane: WSP-Przyjaźni 6

Data rozpoczęcia: 06.11.2018

Termin składania ofert upływa: 21.11.2018

Opis: I. „Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 6 w Będzinie.”
(ETAP I – koszty kwalifikowane – podlegające ocenie)
II. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 6 w Będzinie”.
(ETAP II – koszty niekwalifikowane – niepodlegające ocenie)

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Roboty budowlane: WSP-Bema 14

Data rozpoczęcia: 06.11.2018

Termin składania ofert upływa: 21.11.2018

Opis: I. „Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Bema 14 w Będzinie.”
(ETAP I – koszty kwalifikowane – podlegające ocenie)
II. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bema 14 w Będzinie”.
(ETAP II – koszty niekwalifikowane – niepodlegające ocenie)

Plik zapytania do pobrania:

Wynik: