Przetargi 2019

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu 32 775-81-31  wew.35
lub email: zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl

Od roku 2011. ogłoszenia publikowanę sa w formacie plików Adobe Reader PDF.
Do otworzenia wczesniejszych specyfikacji wymagany jest program,
WinZip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.

Zamówienie: ZP/1/2019

Data rozpoczęcia: 14.05.2019

Termin składania ofert upływa: 28.05.2019

Opis: ZAKUP I DOSTAWA (SUKCESYWNA) PIECÓW KAFLOWYCH, GRZEWCZYCH PRZENOŚNYCH��

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP/2/2019

Data rozpoczęcia: 16.08.2019

Termin składania ofert upływa: 05.07.2019

Opis: ZAKUP I DOSTAWA PIECÓW KUCHENNO-GRZEWCZYCH Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO STAŁE

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP/2-2/2019

Data rozpoczęcia: 23.07.2019

Termin składania ofert upływa: 01.08.2019

Opis: ZAKUP I DOSTAWA PIECÓW KUCHENNO-GRZEWCZYCH Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO STAŁE

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP/2-3/2019

Data rozpoczęcia: 29.08.2019

Termin składania ofert upływa: 09.09.2019

Opis: ZAKUP I DOSTAWA PIECÓW KUCHENNO-GRZEWCZYCH Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO STAŁE

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zamówienie: ZP/2-4/2019

Data rozpoczęcia: 30.09.2019

Termin składania ofert upływa: 09.10.2019

Opis: ZAKUP I DOSTAWA PIECÓW KUCHENNO-GRZEWCZYCH Z PŁASZCZEM WODNYM NA PALIWO STAŁE

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: -

Data rozpoczęcia: 22.02.2019

Termin składania ofert upływa: 04.03.2019

Opis: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Będzin - Pakiet I

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: -

Data rozpoczęcia: 22.02.2019

Termin składania ofert upływa: 04.03.2019

Opis: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Będzin - Pakiet II

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: -

Data rozpoczęcia: 22.02.2019

Termin składania ofert upływa: 04.03.2019

Opis: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Będzin - Pakiet III

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: 1

Data rozpoczęcia: 06.03.2019

Termin składania ofert upływa: 14.03.2019

Opis: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: 2

Data rozpoczęcia: 06.03.2019

Termin składania ofert upływa: 14.03.2019

Opis: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: 3

Data rozpoczęcia: 06.03.2019

Termin składania ofert upływa: 14.03.2019

Opis: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: 4

Data rozpoczęcia: 19.04.2019

Termin składania ofert upływa: 07.05.2019

Opis: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Retingera 6

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: 5

Data rozpoczęcia: 19.04.2019

Termin składania ofert upływa: 07.05.2019

Opis: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Powstańców Śląskich 7

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: ZP/3/2019

Data rozpoczęcia: 03.12.2019

Termin składania ofert upływa: 12.12.2019

Opis: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni zlokalizowanych w Będzinie

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: ZP/2/2019

Data rozpoczęcia: 04.12.2019

Termin składania ofert upływa: 12.12.2019

Opis: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz części wspólnych w tym sanitariatów zlokalizowanych w budynku siedziby Zleceniodawcy

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: ZO/8/2019

Data rozpoczęcia: 05.12.2019

Termin składania ofert upływa: 13.12.2019

Opis: Usługi konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, c.o., elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: ZO/9/2019

Data rozpoczęcia: 05.12.2019

Termin składania ofert upływa: 16.12.2019

Opis: Sukcesywna, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: ZO/4/2019

Data rozpoczęcia: 06.12.2019

Termin składania ofert upływa: 17.12.2019

Opis: Usługa utrzymania czystości Dworca PKP

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: ZP/7/2019

Data rozpoczęcia: 11.12.2019

Termin składania ofert upływa: 20.12.2019

Opis: Dostawa środków czystości na AWM, AZK, BHP, KRAKOWSKĄ 16 i GRUPĘ REMONTOWĄ (MZBM Sp z o.o. w Będzinie).

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: ZP/6/2019

Data rozpoczęcia: 12.12.2019

Termin składania ofert upływa: 23.12.2019

Opis: Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i współwłasność Miasta Będzin zarządzanych i administrowanych przez MZBM Sp. z o.o.

Plik zapytania do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: ZP/9/2/2019

Data rozpoczęcia: 17.12.2019

Termin składania ofert upływa: 30.12.2019

Opis: Sukcesywna, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020 r.

Plik zapytania do pobrania:

Wynik: