Przetargi 2021

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu 32 775-81-31  wew. 36
lub email: zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl

Od roku 2011 ogłoszenia publikowane są w formacie plików Adobe Reader PDF.
Do otworzenia wcześniejszych specyfikacji wymagany jest program,
WinZip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.

Zapytanie ZP/23/2021

Data rozpoczęcia: 27.10.2021

Termin składania ofert upływa: 03.11.2021 godz. 10:00

Opis: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru elektrycznego w zakresie bieżącej działalności spółki w okresie od dnia podpisania umowy do 12/2022r. "
Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mzbm.bedzin.plpoczty, kuriera lub tez dostarczona osobiście na adres: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zaproszenie

Data rozpoczęcia: 27.04.2021

Termin składania ofert upływa: 04.05.2021 godz. 10:00

Opis: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Skalskiego 1 w Będzinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 
"Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej o napięciu do 1kV przeznaczonej do zasilania w energię elektryczną urządzeń zainstalowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skalskiego nr 1 w Będzinie w segmencie A1 i A2 ( klatka I) i w segmencie D1 i D2 ( klatka II) w Będzinie"

W załączeniu  projekty, przedmiary oraz formularz do wypełnienia.
Prosimy o złożenie oferty ( formularz ofertowy + kosztorysy ofertowe dla każdego zakresu ( przedmiaru).
Prosimy o dostarczenie ofert ( wraz z kosztorysami ) do dnia 04-05-2021 do godz 10:00, osobiście lub pocztą na adres:

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o.
 42-500 Będzin ul. Krakowska 16

(liczy się termin dostarczenia do siedziby MZBM sp. z o.o do godz 10:00 dnia 04-05-2021 r. ).
, w zamkniętej kopercie z opisem:
PR PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WM SKALSKIEGO 1 - NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ 10:30 DNIA 04-05-2021 r.,

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik:


Zapytanie: ZP/3/2021

Data rozpoczęcia: 29.01.2021

Termin składania ofert upływa: 10.02.2021

Opis: Zakup środków czystości dla MZBM Sp. z o.o. w Będzinie

Plik zamówienia do pobrania:

Wynik: