Mieszkania do remontu

W naszym mieście ruszył właśnie nowy program skierowany do mieszkańców – Mieszkania do remontu. Do programu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy nie posiadają lokalu mieszkalnego, spełniający kryteria dochodowe, nie mający żadnych zaległości finansowych. Warunkiem jest pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych, jak również wzór wniosku dostępne są w:
Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie 
ul. 11 Listopada 20,
tel. (32) 267-91-36, (32) 267-92-24
lub w
Miejskim Zakładzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Administracji Zasobów Komunalnych
ul. 1 Maja 2
tel. (32) 775-81-38, (32) 775-81-39.

Wzór wniosku dostępny również: 
TUTAJ